ig2

V soboto in nedeljo, 5. in 6. 3. 2016, je bilo organizirano dvodnevno usposabljanje za vodnikereševalnih psov na Igu, ki so razporejeni v območne enote za iskanje pogrešanih oseb. Z našega kluba sta se usposabljanja udeležila Darko Poštrak in Janez Željko (prvi dan).

V soboto je bilo usposabljanje iz orientacije s pomočjo kompasa in karte ter GPS. Najprej je bil predstavljen splošen teoretičen del, v drugem delu pa je bilo usposabljanje za vsakega vodnika posebej tako, da se je moral orientirati in najti točke s pomočjo karte in posebej točke s pomočjo GPS naprave.

V nedeljo je bilo usposabljanje iz iskanja ponesrečencev s pomočjo psov, poudarek pa je bil dan oskrbi in reševanju ponesrečencev. Inscenirano je bilo več situacij in sicer od reševanja ponesrečencaiz ruševine, osebe, ki je zaužila večjo količino tablet, srčnega bolnika, oskrba zloma roke, zlom roke innoge, uporaba avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED) in oskrba poškodovanega reševalnega psa.

Namen usposabljanje je, da se usposobijo vodniki reševalnih psov, ki sodelujejo v iskanju pogrešanih oseb, znajo orientirati na terenu ter da poznajo osnovno oskrbo in reševanje poškodovane najdene osebe na terenu ter oskrbo poškodovanega psa. Vsa opravila se usposablja do prihoda reševalnih ekip oz. do prihoda veterinarja.