V klubu se s šolanjem psov reševalcev ukvarjamo že 15 let. Vodniki reševalnih psov delujemo prostovoljno.V ERP K-9 imamo tako začetnike, pripravnike kot izkušene vodnike reševalnih psov, ki so aktivni že vrsto let. Vsi vodniki imajo opravljene teoretične izpite Nekateri nimajo svojega psa in nam prav tako pomagajo pri šolanju naših psov.

Vse treninge vodi in organizira Jana GRABERSKI prva inštruktorica reševalnih psov na Dolenjskem , ki je v letu 2007 opravila inštruktorski izpit pri Komisiji za reševalne pse.

TRENINGI

Treningi v našem klubu so razdeljeni na več področij:

  • Iskanje pogrešanih na terenu.
  • Iskanje pogrešanih v ruševinah
  • Iskanje pogrešanih v lavinah
  • Šolanje poslušnosti in premagovanja ovir

ŠOLANJE

Šolanje poteka tako na vadišču v Pogancih kot drugje na terenu v vsakem času in vremenu. Šolanje poslušnosti poteka individualno in s pozitivno motivacijo.

Okolico našega vadišča lahko dobro izkoristimo za iskanje, saj je teren dovolj razgiban in poraščen z grmičevjem. Za trening ruševine si izberemo kakšno zapuščeno hišo ali pa ruševino, kjer pse učimo hoje po neprijetnih materijalih. Prav tako jih učimo iskanja v temi, rovih. Dvakrat letno (poleti in pozimi) se udeležimo taborov, ki trajajo 4 dni. Tako naše pse urimo v iskanju izpod plazov. Na treninge skočimo še k našim sosedom na Hrvaško in utrjujemo dobre odnose Treninge iskanja kasneje tudi otežujemo z motnjami , da sta pes in vodnik v resnični akciji kar najbolje pripravljena. Člani ERP K-9 se tako skozi vse leto dobivamo tedensko po dogovoru in treniramo naše pse. Uspeh šolanja reševalnega psa ne moremo pričakovati čez noč, saj je potrebno 3-4 leta intenzivnega dela da izšolamo reševalnega psa.

Od leta 1998  redno delujemo v Regionalnih enotah  in v Skupini za iskanje pogrešanih oseb (SIP) Člani društva se poleg resničnih akcij redno izpopoljnujemo na letnih in zimskih taborih, vajah, izpitih in tekmovanjih.. Poleg veselja do dela s psom nas druži še veliko medsebojno prijateljstvo in zaupanje. 

IZPITI VODNIKA REŠEVALNEGA PSA

Vodnik se s psom v klubu šola za iskanje pogrešanih oseb na različnih terenih (v gozdu, v ruševinah in lavinah-snegu).

Šolanje psov reševalcen poteka v društvih in klubih po vsej Sloveniji. Trenutno je aktivnih okoli 164 reševalcev. Vodnik mora pri Komisiji za reševalne pse opraviti najprej teoretične del izpitov (prvo pomoč ponesrečencu, prvo veterinarsko pomoč, poznavanje nevarnosti v ruševini, gorah, plazovih, poznavanje orientacije in topografije, uporabe vrvne tehnike in sistema zvez za-re. Šele nato lahko vodnik s psom opravlja izpite, ki so razdeljeni v več stopenj. Izpiti se ocenjujejo po Pravilniku za preverjanje znanja in usposobljenosti reševalnih psov ter vodnikov, ki vsebuje pravilnik FCI in IRO (Internationale Rescue organisation – Mednarodna organizacija reševalnih psov).

IZPITI REŠEVALNEGA PSA

Prav tako so izpiti razdeljeni v več stopenj in vrst:

  • Predizpit za reševalnega psa (iskanje v ruševini in iskanje pogrešanih na terenu IRP-P)
  • Izpit za psa iskalca pogrešanih oseb na terenu ( 2 stopnji, IRP-PO/1, IRP-PO/2)
  • Izpi za psa iskalca v ruševinah (2 stopnji, IRP-R/1, IRP-R2)
  • Izpit za psa iskalca v snežni plazovini (3 stopnje, IRP-L/1, IRP-L/2, IRP-L/3)
  • Izpit za psa iskalca po sledi ( 2 stopni IRP-SL/1, IRP-SL2)
  • Izpit za psa iskalca iz vode (3 stopnje, IRP-L/1, IRP-L/2, IRP-L/3)

Z izpiti 1 stopnje še ne dosežemo tisto pravo usposobljenost reševalnega para, pač pa se vodnik in pes še učita, usklajujeta in iščeta napake, ki jih morata še odpraviti. Izpit prve stopnje je vedno lažji od druge ali tretje stopnje. Izpit je vedno sestavljen iz treh delov. Poslušnosti, premagovanja ovir in iskanja.

VAJE POSLUŠNOSTI

Vse vaje se opravljajo brez povodca, zato je predpogoj poslušen pes. Vaje poslušnosti se pred izvajanjem pri sodniku izžrebajo, tako da je vrstni red vaj pri vsakem vodniku drugačen.Vaje ki jih mora pes obvladati so : prosta vodljivost, sedenje med gibanjem, ležanje med gibanjem, stoja z odpoklicem, prosto prinašanje vodnikovega predmeta, plazenje, pošiljanje naprej z ležanjem in odlaganje z motenjem. Med izvajanjem poslušnosti se kot moteči element lahko uporabljajo različni zvoki (pok, troba, motor kosilnice, raglja,sirena itd)

PREMAGOVANJE OVIR

Vrstni red premagovanja ovir je vedno enak. Pes pa mora premagovati ovire, kot so: Premikajoči most, gugalnica, vodoravna lestev, preskok plazenje skozi cev, prehod čez neprijeten marerial, vodljivost psa na daljavo ter nošenje in predaja psa.

ISKANJE

Iskanje poteka bodisi v gozdu, ruševini ali pa lavini odvisno od vrsto izpita, ki ga reševalni par opravlja. Vodnik se mora z vso predpisano opremo javiti sodniku, kjer mora v določenem času najdi »skrite« osebe oz. markerje. Tako je naprimer na izpitu IRP-PO/1 potrebno v 15 minutah preiskati 100×200 metrov velik teren, kjer mora pes razločno nakazati 2 skriti osebi oz. markerja. Pes lahko nakaže osebo z laježem ali pa s prinosilom. Pomembno je, da pes dobro obvlada vse tri discipline. V vsaki disciplini mora vodnik s psom doseči najmanj 70 % točk, drugače izpita ni opravil. Ko vodnik in pes uspešno opravita izpit za reševalnega psa 1 stopnje dobita naziv “AKTIVNI VODNIK” ter lahko nadaljujeta in opravljata izpit višje stopnje v isti vrsti reševalnega dela. Po opravljenih izpitih druge stopnje( IRP-PO/2, IRP-R/2,…) dobi vodnik naziv »VODNIK REŠEVALNEGA PSA« . Vse preizkušnje in vaje vodnika se vpisuje v delovno knjižico reševalnega psa.