Prvi tečaj za šolanje reševalnih psov za iskanje v snežni plazovini je potekal leta 1952 v Tamarju. S šolanjem v ruševini pa so začeli v septembru leta 1977,kjer je Komisija za reševalne pse pri Kinološki zvezi Slovenije (KZS) skupaj z Gorsko reševalno službo organizirala prvi dvodnevni tečaj na ruševinah hiš podrtih pri gradnji avtoceste Ljubljana / Vrhnika, kamor je povabila že preizkušene lavinske pse.Prvi tečaj za šolanje reševalnih psov za iskanjev snežni plazovini je bil leta 1952 v Tamarju.

Drugi tečaj je bil organiziran leta 1979 in 1980 v Podutiku v Ljubljani. Na tečaju so bili poleg tečajnikov še gorski reševalci in vodniki lavinskih psov. Leta 1981 in 1982 je komisija za reševalne pse na Igu pri Ljubljani organizirala seminarje za inštruktorje za šolanje reševalnih psov. Tako so istega leta imeli v KD Celje 7 tečajnikov, KD Krim 6 tečajnikov in KD Ljubljana 16 tečajnikov.

Leta 1983 je KRP skupaj s KD Ljubljana organizirala prvo uradno preizkušnjo reševalnih psov, ki se je je udeležilo 32 vodnikov iz 7 kinoloških društev. 17 vodnikov in psov je preizkušnjo uspešno opravilo in 12 najboljših je KRP uvrstil na posebno listo MERP (Mobilna enota reševalnih psov) za iskanje v ruševinah, ki jo je posredovala Republiškemu štabu Civilne zaščite Slovenije. V soboto 24 oktobra 1983 je v rudniku v Hrastniku blato zalilo rudarje v rovu na globini 450 metrov. V reševalni akciji je sodelovala Simona Volaj s svojo labradorko Ajdo in po napornem spustu in iskanju natančno nakazala truplo ponesrečenega rudarja. Leta 1984 je izšla prva strokovna literatura v slovenskem jeziku ABC … za vodnike reševalnih psov. Seminarsko gradivo je zbral, uredil in obdelal Vlado Gerbec.